BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildirilerin online sistem üzerinden gönderilmesi kongrenin tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Bildiriler Değerlendirme Kurulu tarafından seçilecektir.

Bildiri Özet Kuralları

 • Kabul edilen tüm bildirilerin özetleri kongre kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar.
 • Bildiri sunum şekline (sözel sunum veya poster) Değerlendirme Kurulu tarafından karar verilecektir.
 • Bildiri özeti; çalışmanın amacını, yöntemini, bulguları ve sonuçlarını içermelidir. Bu başlıklar özet içinde koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
 • Sistemde bildiri özeti yazımı için ayrılan alan 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Bildiri özeti göndermekte kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından Times New Roman ve 12 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmıştır. 
 • Standart kısaltmalar kabul edilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.
 • Bildiri özetleri yazarların ve sunumu yapacak kişinin ad, soyadı ve kurumlarını içermelidir.
 • Kongre kayıtları tek isme yapıldığından, bildiri özetinde yer alan diğer isimleri kapsamamaktadır.
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 19 Ocak 2018’dir.
 • Tüm poster özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİ

 • Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TUBITAK ULAKBIM TR Index, Embase, Scopus, DOAJ, HINARI, EBSCO and ProQuest indekslenen Erciyes Medical Journal da supplement olarak basılacaktır.
 • Posterlerin Erciyes Medical Journal yazım kurallarına göre hazırlanmasına dikkat edilmelidir.

GERİ BİLDİRİM
Bildiri özetlerinin kabul edilip edilmediği ile ilgili bilgilendirme e-posta ile yapılacaktır.
Gerektiğinde D Event Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.