ANA KONULAR

Döküntülü çocuğa yaklaşım
Antropometrik ölçümler
Birinci basamakta antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi
Mesane disfonksiyonu
Non inflamatuvar eklem ağrısı olan çocuğa yaklaşım
İnsan Papilloma Virüs ve Meningokok aşıları
İştahsız çocuğa yaklaşım
Senkop
Akut Romatizmal Ateş: Nereden Nereye
Yenidoğanın doğumsal kalp hastalıkları açısından değerlendirilmesi- Tanısal ipuçları
Febril ve afebril nöbete yaklaşım
Bilinci kapalı hastaya yaklaşım
Olgularla Anemik çocuk
Herediter Tirozinemi ve tedavi yaklaşımları
Fenilkettonüri ve yeni tedavi yaklaşımları
Fonksiyonel Sindirim Sistemi Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Güncellemeler
Akılcı ilaç kullanımı
Ventilatör kursu